Receptas affärsidé är att bemanna vården med kompetent och erfaren vårdpersonal som både utför och utvecklar verksamheten. Genom affärsidén bidrar vi till visionen.

Ibland behöver man fylla på med kompetens inom sin verksamhet. Recepta har personal med lång erfarenhet av vård som både kan utföra och utveckla vårdverksamhet

Vår vision är friskare medmänniskor vilket våra medarbetare bidrar till –vill du vara en av dem och samtidigt utvecklas i din yrkeskompetens och få ökad kontroll över din arbetstid

Receptas vision är enkel: Friskare medmänniskor